Praca formacyjna na miesiąc listopad – tajemnica Narodzenia Pana Jezusa

 Narodzenie Jezusa –   Matka Urszula

  I tydzień 7.11 – 13.11.    J 1,1 – 3. 10 – 12a.

1 Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

Słowa Matki Urszuli  „Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało…O tym zawsze powinnam pamiętać. Bóg mnie stworzył – bez Niego jestem nicością, w Nim tylko mam życie, które trwać będzie przez wieczność…Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat Go nie poznał…Świat powinien był przyjąć Go z czcią i miłością i dziękować, dziękować bez miary za wszystkie otrzymane łaski, i kochać, kochać, a tymczasem Go nie poznał. Jak to boleśnie brzmi. Nie poznał wówczas, nie poznaje dzisiaj…Tym, którzy Je przyjęli, dało moc aby się stali dziećmi Bożymi…Serce moje musi wiedzieć, czuć, że ktoś je kocha. Czasem na ziemi ciemno, czasem ci, którzy nam dobrze życzą, są od nas daleko, czasem najbliżsi na nie rozumieją, ale jaki to szczęście, jaka błoga myśl, że gdy podniosę oczy do góry, tam mam Ojca, który ciągle na mnie patrzy, ciągle o mnie myśli i ciągle mnie kocha! […] Tyle w tej myśli znaleźć mogę odwagi i ufności! Ojciec mój mnie kocha, Ojciec mój nigdy mnie nie opuści! […]

 II tydzień 14.11– 20.11.    Łk 2, 1. 4 – 7

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Słowa Matki Urszuli „ Popatrzę w duchu z największą czcią na przenajświętszą Rodzinę…Maryja i Józef, mimo otaczającej ich nędzy, zatopieni są w morzu miłości Bożej….Naokoło największe ubóstwo, a w sercach Boża radość i Boże szczęście…Jakie to piękne – rozumieć, że im bardziej jestem uboga, tym bardziej Boża.

 III tydzień  21.11 – 27.11.    Łk 2, 10 – 20

10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania»4.
15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 Słowa Matki Urszuli„ Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu…Przypatrzmy się Matce najświętszej przy żłóbku. Cicha, zatopiona w kontemplacji, spełnia wszystko, co do Niej należy, […] ale serce Jej zajęte wielkimi tajemnicami, jakie w tej stajence się spełniły…Maryja jest dla mnie wzorem rozmyślania…Muszę ciągle próbować, chcieć – i wiedzieć, że rozmyślanie to praca, to ciężka praca, do której należy się przykładać cała siła woli. Nie tylko rozmyślać, ale stosownie do rozmyślania zrobić dobre postanowienia. Potem gorącą modlitwą wyprosić sobie łaskę wiernego ich wykonania.

 IV tydzień  28.11 – 4.12.     Mt 2,13 – 14

13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 

 Słowa Matki Urszuli„ Uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem…Wygnanie zawsze jest gorzkie, a do tego wygnanie bez oznaczonego terminu jego trwania…Wielka to próba cierpliwości…Posłuszeństwo jest największym altem czci i hołdu, oddanego Panu i Bogu naszemu, bo przez nie uznajemy Boga za naszego Najwyższego Pana, który ma nd nami wszelką władzę i któremu poddajemy się w uczuciu zupełnej zależności…

Zobacz także