Nowenna za wstawiennictwem św. Urszuli

 

O Jezu, Sercu Twemu polecam… (tu wymienia się intencję)
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, 
gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego,
ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże,
modlitwy zanoszone do Ciebie
za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót
Najświętszego Serca Syna Twego,
i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

Modlitwa ta była odmawiana już w pierwszych latach istnienia Zgromadzenia. Pierwsza jej część „O Jezu, Sercu Twemu polecamy…” była znana i propagowana jako tzw. „Nowenna ufności” przez czcicieli Serca Jezusowego. Nie wiadomo  jednak, z którego źródła matka Urszula zaczerpnęła drugi akapit tej modlitwy – „O Serce pełne miłości…” Prawdopodobnie pochodzi on z innej modlitwy rozpowszechnianej wraz z nabożeństwem do Serca Jezusowego. Teraz całość odmawia się jako nowennę do Serca Jezusowego za wstawiennictwem św. Urszuli.