O Sanktuarium

o-sanktuarium

Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej znajduje się w Pniewach koło Poznania – tutaj w 1920 roku matka Urszula po powrocie ze Skandynawii założyła pierwszą placówkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, stąd miejsce to jest domem macierzystym szarych urszulanek. Przeniesienie relikwii błogosławionej Urszuli z Rzymu do Pniew w 1989 roku (ciało, zachowane od zniszczenia, zostało umieszczone w specjalnym sarkofagu) oraz jej kanonizacja w Rzymie 18 maja 2003 przyczyniły się do rozszerzania się kultu Świętej i do powstania sanktuarium, które od 9 grudnia 2003 roku, dekretem Arcybiskupa Poznańskiego, ma status sanktuarium diecezjalnego.

Od roku 1987 trwa tutaj nieustanna nowenna za przyczyną św. Urszuli – w każdy czwartek o godz. 19.00 gromadzą się wierni w kaplicy, aby polecać swe intencje we Mszy św. wotywnej, podczas której wymieniane są prośby i podziękowania złożone osobiście, drogą listowną bądź internetową.

Sanktuarium jest miejscem kultu św. Urszuli, odwiedzanym przez licznych pielgrzymów z Polski i zagranicy. W Sanktuarium odbywają się rekolekcje i dni skupienia. Spragnieni ciszy i modlitwy mogą zaspokoić swoje oczekiwania, zatrzymując się w domu pielgrzyma jako goście indywidualni lub w ramach zorganizowanych spotkań czy pielgrzymek. Zapraszamy m.in. na dzień skupienia dla młodych dorosłych EDeN, na dni skupienia W trosce o życie i zdrowie rodziny.

Dom w Pniewach pełen jest „śladów” obecności św. Urszuli: uboga cela zakonna, w której mieszkała przez dwadzieścia ostatnich lat życia, przedmioty, których używała, jej rękopisy, a także wystawa, ilustrująca jej życie i dzieło oraz działalność Zgromadzenia.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z św. Urszulą w tym szczególnym miejscu jej obecności i jej promieniowania świętością, którą umiała zdobywać „w drodze” ziemskiej wędrówki.