Historia Sanktuarium

historia-1

11 lutego 1920
Matka Urszula Ledóchowska nabywa posiadłość w Pniewach za fundusze ofiarowane przez konsula norweskiego B. A. Stolt-Nielsena. Jako dowód wdzięczności dla ofiarodawcy całą posiadłość nazwano Zakładem św. Olafa, króla Norwegii. Więcej…

15 sierpnia 1920
Odbyło się poświęcenie kaplicy. Pierwszą Mszę św. w domu macierzystym Zgromadzenia odprawił o. Józef Tuszowski, jezuita.

Wrzesień 1920
Otwarto w Pniewach szkołę gospodarczą na doświadczeniach szkoły prowadzonej w Aalborgu oraz dom dziecka przeniesiony z Danii.

26 października 1920
Zakład Św. Olafa odwiedza nuncjusz apostolski w Polsce, abp Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.

7 maja 1921
Zostaje erygowana Sodalicja Mariańska uczennic szkoły pniewskiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.

31 maja 1922
Ksiądz bp Stanisław Łukomski poświęca nowo wybudowaną kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Więcej…

11 października 1924
Ksiądz kard. Edmund Dalbor, Prymas Polski, poświęca Małe Kolegium Piusa X dla chłopców.

1 stycznia 1925
Odbyło się przyjęcie chłopców z Kolegium Piusa X do pierwszego w Polsce koła Krucjaty Eucharystycznej, organizacji zrzeszającej dzieci.

10 września 1926
Rozpoczyna działalność wydawnictwo i drukarnia urszulańska w Pniewach.

26 czerwca 1927
Przyjazd wojewody poznańskiego, hr. A. Bnińskiego, z okazji Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w Pniewach. Wśród wystawców był też Zakład św. Olafa, któremu przyznano złoty medal za hafty i dwa srebrne medale za działy gospodarstwa krajowego. Więcej…

27 lipca 1927
Do domu macierzystego w Pniewach przybywa prezydent RP, Ignacy Mościcki, z okazji nadania m. Urszuli Ledóchowskiej Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na polu pracy społeczno-wychowawczej. Więcej…

17 kwietnia 1937
W Pniewach odbywają się uroczystość z okazji złotego jubileuszu życia zakonnego matki Urszuli z udziałem władz państwowych i licznych przedstawicieli Episkopatu Polski, z księdzem prymasem Hlondem na czele. Zarząd Miejski w Pniewach nadaje Matce honorowe obywatelstwo miasta „w uznaniu wielkich zasług dla Państwa Polskiego i miasta, położonych na polu społecznym i charytatywnym. Więcej…

sw-urszula-4


26 kwietnia 1939

Matka Urszula wyjeżdża po raz ostatni z Pniew do Rzymu, gdzie 29 maja 1939 roku umiera w opinii świętości.

12 lipca 1939
Odbywa się w Pniewach Kapituła Generalna, której przewodniczący ks. kard. August Hlond. Przełożoną generalną i pierwszą następczynią matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia, zostaje matka Pia Leśniewska.

Druga wojna światowa
Działalność Zakładu św. Olafa zostaje przerwana. Po przejęciu posiadłości przez władze niemieckie część sióstr zostaje wysiedlona. Te, które pozostają w Pniewach, w zmienionych i trudnych warunkach prowadzą pracę społeczno-apostolską podyktowaną potrzebą chwili. Siostry rozdzielone granicami, przebywające w więzieniach, obozach, wykonujące prace przymusowe, bez możności kontaktowania się z przełożonymi, pozostają jednak duchowo zjednoczone, czuły nad sobą opiekę świątobliwej Matki Założycielki i doznawały już wtedy wielu łask za jej pośrednictwem.

Po zakończeniu działań wojennych
Zgromadzenie wraz z całym krajem przeżywa okres intensywnych starań o normalizację życia i zorganizowanie na nowo pracy apostolskiej i dzieł wychowawczych Zgromadzenia.

Rok 1945
Zostało założone przez Zgromadzenie Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum w Pniewach. Była to realizacja obietnicy danej miastu przez m. Urszulę Ledóchowską jeszcze przed wojną. Za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego siostry we współpracy z władzami miasta podjęły remont opuszczonego przez właściciela budynku i dostosowały lokal do potrzeb nowo otwartej szkoły. Po roku Gimnazjum w Pniewach zostało przejęte przez państwo.

Jednocześnie wznowiona zostaje w Zakładzie św. Olafa działalność zarówno szkoły gospodarczej, jak i domu dziecka. W pierwszych latach powojennych prowadzą siostry również żłobek dla dzieci.

25 marca 1950
Na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki zostało upaństwowione gospodarstwo rolne sióstr w Pniewach.

30 maja 1950
Ksiądz bp Franciszek Jedwabski poświęcił w parku nową figurę Matki Bożej, na miejscu zniszczonej przez okupanta.

4 września 1957
Władze państwowe zlikwidują dom dziecka w Pniewach

20 lipca 1962
Następuje upaństwowienie szkoły gospodarczej wraz z internatem.

Zmiany te, wynikające z zaostrzonego kursu politycznego wobec Kościoła w Polsce, skłaniają Zgromadzenie do podjęcia nowych inicjatyw apostolskich domu macierzystego w Pniewach. Rozpoczęto przystosowywanie starych zabudowań do nowo powstających działów pracy: przedszkola i domu rekolekcyjnego. Przystąpiono do powiększania kaplicy. Pracami kierował prof. Władysław Czarnecki z Poznania.


Rok 1970

Odbywają się w Pniewach centralne uroczystości z okazji pięćdziesięciolecia istnienia Zgromadzenia Szarych Urszulanek. Uczestniczą w nich członkowie Episkopatu z ks. prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, liczni kapłani, goście zakonni i świeccy, dawne uczennice szkoły i mieszkańcy Pniew. W księdze pamiątkowej ksiądz prymas napisał: „Niech życie 50-letniego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przyniesie wiele chwały Trójcy Świętej i radości Matce Chrystusa. Z serca Dzieciom Bożym błogosławię +Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski”.

16 sierpnia 1975
Uroczystość jubileuszu byłych wychowanków Kolegium Piusa X w Pniewach: o. Stefana Dzierżka TJ, ks. Stanisława Brzęczka MSF i ks. Stefana Pawlaczyka SDB.

22 – 28 marca 1978
W ramach Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w diecezjach i parafiach Maryja w swym wizerunku nawiedziła dom macierzysty Zgromadzenia w Pniewach. Uroczystościom z udziałem wielu mieszkańców Pniew i okolic przewodniczył ks. bp Tadeusz Etter.

15 sierpnia 1980
Pierwszym uroczystościom zakonnym w rozbudowanej kaplicy domu ,macierzystego w Pniewach przewodniczy ks. bp Paul Verschuren z Finlandii. Wystrój kaplicy jest dziełem prof. Władysława Pieńkowskiego z Warszawy. Krzyż w głównym ołtarzu malował prof. Jerzy Nowosielski z Krakowa, obecny (od 2003 r.) jest dziełem Elżbiety Grocholskiej-Zanussi; stacje drogi krzyżowej wykonała Anna Grocholska z Warszawy.

16 lipca 1982
Ksiądz prałat Wawrzyniec Wnuk z Kanady dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Matki Założycielki – z daru Zgromadzenia w oczekiwaniu na beatyfikację m. Urszuli.

20 czerwca 1983
W Poznaniu, z udziałem ponad miliona osób zgromadzonych na Łęgach Dębińskich, odbyła się beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, której – jako pierwszej na ziemiach polskich – dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swej drugiej pielgrzymki do Polski. Tego samego dnia w Pniewach ks. prałat Wnuk poświęcił statuę Błogosławionej na dziedzińcu domu macierzystego Zgromadzenia (wg projektu artysty-rzeźbiarza Adama Graczyka z Poznania) i przewodniczył pierwszej Mszy świętej ku czci nowej Błogosławionej.

24 czerwca 1984
Ksiądz abp Jerzy Stroba, metropolita poznański, odprawia w Pniewach Mszę świętą dziękczynną za beatyfikację bł. Urszuli Ledóchowskiej i nadaje kaplicy domu macierzystego drugi tytuł: Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.

Rok 1987
Przystąpiono do budowy kaplicy bł. Urszuli (wg projektu prof. Władysława Pieńkowskiego), rozbudowując w tym celu prezbiterium pierwotnej kaplicy pniewskiej. Sarkofag rzeźbiła Anna Grocholska. Obraz Błogosławionej malowała Anna Koźniewska z Warszawy. W 2003 roku obraz zastąpiła fotografia świętej Urszuli, wykonana w Pniewach 25 czerwca 1922 roku.

Rok 1988
Przy kaplicy powstaje Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Promyki Słoneczne”, którego patronką jest bł. Urszula.

28-30 maja 1989
Odbywają się uroczystości związane ze sprowadzeniem relikwii bł. Urszuli z Rzymu do Pniew i złożeniem w kaplicy domu macierzystego. Uroczystościom z udziałem wielu biskupów, kapłanów i tłumu wiernych przewodniczą ks. kard. Józef Glemp, prymas Polski, i ks. abp Jerzy Stroba, metropolita poznański. Zostaje też poświęcony dzwon „Urszula”, pamiątka powrotu relikwii błogosławionej Matki Założycielki do Pniew. Przy figurze bł. Urszuli na dziedzińcu klasztornym stanął drewniany krzyż, który stanowił element ołtarza polowego w czasie centralnej uroczystości w domu macierzystym 29 maja 1989 roku. W czerwcu 2003 roku dokonano wymiany krzyża (dar p. Tadeusza Idziaka).

historia-3


3 września 1990

Odbywa się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Gospodarczej Sióstr Urszulanek SJK, reaktywowanej po 28 latach.

20 czerwca 1993
Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, z okazji 10-lecia beatyfikacji bł. Urszuli, przewodniczył ks abp B. Dąbrowski, z udziałem licznych księży i wiernych. Ksiądz arcybiskup poświęcił też kapliczkę Matki Bożej w pniewskiej alei kasztanowej.

12 września 1993
Wizyta pani premier Hanny Suchockiej w Pniewach.

25 czerwca 1995
Uroczystość 75-lecia Zgromadzenia z udziałem ks. abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Przesłanie jubileuszowe nadesłał Ojciec Święty Jan Paweł II. Liczne listy z życzeniami przyszły też od księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich, jak również od licznych osób zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem. Życzenia przysłał także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

31 października 1997
Uroczystość w kaplicy pniewskiej, podczas której został odczytany dekret watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ustanawiający bł. Urszulę Ledóchowską współpatronką archidiecezji poznańskiej, której patronują już św. Stanisław Biskup i Męczennik oraz bł. Bogumił.

7 grudnia 1997
Odbyło się pierwsze spotkanie członków Koła Przyjaciół św. Urszuli w Pniewach.

29 listopada 1999
Na podstawie dekretu ks. arcybiskupa poznańskiego kaplica pniewska stała się jedną z 19 świątyń jubileuszowych w Wielkopolsce.

24 lutego 2000
Odbyło się spotkanie księży proboszczów parafii i kaplic pod wezwaniem błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej z terenu Polski.

30 września 2000
Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji, którym patronuje bł. Urszula.

23 kwietnia 2002
W Watykanie wydany został dekret o uznaniu cudu dokonanego przez Boga za wstawiennictwem m. Urszuli Ledóchowskiej. Cud miał miejsce 2 sierpnia 1996 roku w Ożarowie Mazowieckim i był podstawą do podjęcia oficjalnych starań o kanonizację m. Urszuli.

25/26 maja 2002
Kolejne (XI) czuwanie młodzieży przed świętem bł. Urszuli. Mszy świętej przewodniczył br. Marek z Taizé. Specjalnym gościem był Daniel Gajewski, który dał świadectwo o cudownym uratowaniu życia przez bł. Urszulę.

17/18 maja 2003
Czuwanie modlitewne przy sarkofagu bł. Urszuli w przeddzień Jej kanonizacji.

18 maja 2003
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłasza w Watykanie matkę Urszulę Ledóchowską świętą. We Mszy św. kanonizacyjnej na Placu św. Piotra uczestniczy ponad 50 tysięcy osób, w tym ponad tysiąc z Wielkopolski.

1 czerwca 2003
Na rynku w Pniewach odbywa się Msza święta dziękczynna za kanonizację matki Urszuli Ledóchowskiej. Gospodarzem uroczystości jest archidiecezja poznańska z jej metropolitą, ks. abpem Stanisławem Gądeckim. Liturgii przewodniczy ks. kard. Zenon Grocholewski z Rzymu, a homilię wygłasza ks. bp Józef Wróbel z Helsinek. Zgromadzonych na pniewskim rynku pozdrawia z Rzymu Ojciec Święty Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy Regina coeli.

24 grudnia 2003
Podczas pasterki odczytany zostaje dekret ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, o nadaniu kaplicy w Pniewach uprawnień sanktuarium diecezjalnego.

18 lutego 2004
Po raz pierwszy w kaplicy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. bpa Marka Jędraszewskiego. Brali z nim udział przedstawiciele kościołów: rzymskokatolickiego, polsko-starokatolickiego i augsbursko-metodystycznego.

18 maja 2013
W domu macierzystym odbywają się uroczystości z okazji 10. rocznicy kanonizacji m. Urszuli. Mszy św. przewodniczy nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore.

29 maja 2014
Odbywają się uroczystości z okazji 75. rocznicy urodzin matki Urszuli dla Nieba oraz 25. rocznicy przewiezienia Jej ciała relikwii z Rzymu do Pniew. Mszę św. jubileuszową celebrował ks. bp Zdzisław Fortuniak.
 Więcej…

17 kwietnia 2015

W Pniewach zostaje uroczyście otwarty Rok Jubileuszowy z okazji 150. rocznicy urodzin matki Urszuli. W domu macierzystym ma miejsce sympozjum poświęcone św. Urszuli. Całodniowe wydarzenie transmitowało poznańskie Radio Emaus. Więcej…

28/29 maja 2016

Pniewy świętują swoją Patronkę. Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej św. Urszula zostaje ogłoszona Patronką Miasta Pniewy. Świętowanie trwa dwa dni, a poprzedza je cały tydzień pełen imprez w Pniewach. Więcej…