26 czerwca 1927 – Wystawa Przemysłowo-Rolnicza w Pniewach

Od 26 do 29 czerwca 1927 roku w Pniewach miała miejsce prestiżowa wystawa – Wystawa Przemysłowo-Rolnicza, która w istotny wpływ promowała lokalne rzemiosło i aktywowała lokalnych wytwórców. W myśl organizatorów, Towarzystwa Przemysłowców w Pniewach, celem wystawy było właśnie poparcie rzemiosła, kupiectwa, rolnictwa, ogrodnictwa i drobnego przemysłu domowego, gdyż – jak można przeczytać w katalogu wystawy – jest rzeczą dowiedzioną, że każda wystawa działa ożywczo i twórczo na sfery gospodarcze i przyczynia się do podniesienia dobrobytu. Wystawę zorganizowano na terenie Strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Pniewach przy ul. Wronieckiej.

Zakład św. Olafa, czyli dom macierzysty bardzo młodego wtedy jeszcze Zgromadzenia urszulanek SJK, znajdował się również wśród wystawców, a matka Urszula należała do komitetu honorowego wystawy.

Choć Zakład św. Olafa, który tworzyły trzy duże działy: Szkoła Gospodarcza, dom dziecka oraz wielkie wówczas gospodarstwo rolne, działał dopiero siedem lat, zajmował w topografii Pniew, także tej gospodarczej, już swoje pewne, stałe miejsce. Wybrzmiało to także w katalogu wystawy, w którym Zakładowi św. Olafa poświęcono spory opis ze zdjęciami (str. 29; 63-75). Pracę sióstr uhonorowano wyróżnieniami – srebrnym medalem za hodowlę koni, złotym i srebrnym w dziale gospodarstwa krajowego.

W dniu otwarcia wystawy wojewoda poznański Adolf Bniński[1] odwiedził Zakład św. Olafa.

Z kroniki Zgromadzenia:

W Pniewach otwarcie wystawy. Nasze pasiaki, kilimy, prace naszych uczennic, ornat cudownie złotem przez siostry haftowany na czerwonej materii z płaszcza księdza kardynała Ledóchowskiego. Cukierki, torty tam figurują i wzbudzają podziw, również konie, krowy, świnki siostry Prądzyńskiej. Po południu był u nas wojewoda – bardzo miły. Wszystko oglądał.

 

[1] Adolf Rafał Bniński (1884-1942), wojewoda poznański w latach 1922-1928, senator RP, prezes Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Aresztowany przez Niemców w lipcu 1941, został zamordowany w 1942 roku.

Zobacz także