22 lipca 1927 – Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego

W 1927 roku do Zakładu św. Olafa w Pniewach zawitał kolejny – po nuncjuszu apostolskim Achille Rattim, późniejszym papieżu Piusie XI, prymasie Edmundzie Dalborze, prymasie Auguście Hlondzie i innych – dostojny gość: prezydent RP Ignacy Mościcki z małżonką. Było to jedno ze spotkań matki Urszuli z Prezydentem, ale jednak szczególnym, ponieważ nie w atmosferze urzędowej w Warszawie, tylko w Pniewach, w urszulańskim domu. Okazją do tego spotkania było odznaczenie matki Urszuli Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” za pracę na polu narodowościowo-społecznym”. Odznaczenie to odbyło się 30 kwietnia 1927, po czym matka Urszula 15 czerwca udała się do Warszawy na audiencję u Prezydenta, by podziękować za otrzymany order.

W dniu 22 lipca 1927 prezydent Ignacy Mościcki w końcu sam przybył z wizytą do Pniew. Wydarzenie to zostało uwiecznione fotografią, a także lokalna prasa zanotowało je w krótkim artykule, który odzwierciedla serdeczną i ciepłą atmosferę spotkania.

Zobacz także