Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg

– dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

Zobacz także