20 sierpnia 1963 – Pogrzeb m. Franciszki Popiel

Matka Franciszka Popiel była w pełni sił twórczych, gdy tragiczna śmierć zabrała ją z grona tak bardzo kochającej ją rodziny zakonnej. Matka Popiel zginęła w wypadku samochodowym, który miał miejsce 16 sierpnia 1963 roku w Węgierkach koło Wrześni. Przewieziona do szpitala we Wrześni zmarła po trzech godzinach. Wraz z nią zginęła pierwsza asystentka Zgromadzenia, s. Urszula Kuleszanka. Dla Zgromadzenia był to wstrząs zupełnie nieoczekiwany, dlatego też dzień 16 sierpnia 1963 pozostał dla wielu osób dniem pamiętnym  i szczególnie bolesnym. Do tej pory co roku w tym dniu odbywa się szczególnie nabożeństwo na cmentarzu Zgromadzenia w Pniewach, gdzie matka Franciszka Popiel i s. Urszula Kuleszanka są pochowane.

Pogrzeb m. Franciszki Popiel i s. Urszuli Kuleszanki odbył się w Pniewach 20 sierpnia 1963 roku. Wzięło w nim udział siedmiu księży biskupów, 116 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 120 sióstr zakonnych z 30 różnych zgromadzeń, a wśród nich cała prawie Konsulta Przełożonych Wyższych, której m. Franciszka Popiel była przewodniczącą. Ksiądz arcybiskup A. Baraniak powiedział w mowie żałobnej: „Ciężko doświadczył Bóg rodzinę zakonną sióstr urszulanek szarych. Przed rokiem prawie w tym samym czasie Zgromadzenie przeżywało likwidację tutejszej szkoły gospodarczej i przejęcie przez państwo budynków stanowiących własność Zgromadzenia. Dziś zaś spoglądamy ze łzami na trumny, kryjące w swym wnętrzu doczesne szczątki przełożonej generalnej i jej pierwszej asystentki. Pracowały razem, broniły razem bytu i wolności Zgromadzenia. Złączone duchem i sercem oraz węzłem miłości oddały życie, gdy podążały w sprawach Zgromadzenia i Kościoła do Warszawy”.

Od 21 sierpnia 1963 roku w pniewskiej kaplicy – obecnie na chórze organowym – znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który namalowała s. Panis Michalczuk właściwie dla Ołtarzewa i który m. Franciszka Popiel z radością wiozła owego pamiętnego dnia… Obraz ocalał w wypadku i znalazł nowe miejsce – w Pniewach właśnie.

biogram m. Franciszki Popiel – na stronie urszulanki.pl

biogram s. Urszuli Kuleszy – na stronie urszulanki.pl

Zobacz także