16 lipca 1982 – Poświęcenie kamienia węgielnego pod Dom Matki Założycielki

16 lipca 1982, w dniu MB Gwiazdy Morza, odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Matki Założycielki. Jego powstanie wiąże się z budową domu pielgrzyma, rozpoczętą w kwietniu tego samego roku. Motywacją obu przedsięwzięć była zbliżająca się beatyfikacja matki Urszuli (1983) i zapowiadające się zwiększenie ruchu pielgrzymkowego. Środki finansowe uzyskane dla domu pielgrzyma okazały się na tyle duże, że część można było zainwestować także w realizację Domu Matki Założycielki, który pomyślano jako wotum dziękczynne za beatyfikację Założycielki. Dom Matki Założycielki ma charakter wielofunkcyjny – mieści w sobie pomieszczenia mieszkalne, pokoje gościnne, dużą aulę, z której korzystają zarówno szkoła i przedszkole, jak i samo Sanktuarium. W podziemiach znajduje się obszerna wystawa poświęcona życiu i działalności św. Urszuli oraz pracy Zgromadzenia.

Zobacz także