11 grudnia 1992 – Pierwsza Msza św. w kaplicy domu św. Anieli

W 1982 roku władze państwowe zwróciły Zgromadzeniu budynek byłego internatu szkoły. Po gruntownej odbudowie domu – stary wymagał rozbiórki – urządzono w nim dom pielgrzyma. W 1989 roku dom pielgrzyma oddano do użytku. Dla jego sprawnego funkcjonowanie niezbędna okazała się jednak własna kaplica. W latach 1990-92 wybudowano przy domu, tj. przy jego tylnej stronie, kaplicę według projektu prof. Władysława Pieńkowskiego. Zrealizowano ją w podobnym stylu jak kaplicę główną – z ciemnoczerwonej cegły. W maju 1992 roku ukończono budowę, a w dniu 11 grudnia tegoż roku pierwszą Mszę św. odprawił o. Andrzej Chlewiński. Z kaplicy korzystają grupy przebywające w domu pielgrzyma na swoich rekolekcjach, dniach skupienia itp.

W kaplicy, po prawej i lewej stronie prezbiterium, znajdują się dwie ikony – św. Urszuli Ledóchowskiej i św. Anieli, a także relikwie ostatnio wymienionej, która jest patronką domu.

Więcej o dziejach domu pielgrzyma

O możliwościach korzystania z niego

Zobacz także