21 sierpnia 2004 – Zawieszenie obrazu Serca Jezusa w kaplicy

21 sierpnia 2004 roku w kaplicy domu macierzystego w Pniewach został zawieszony obraz Serca Jezusowego namalowany przez św. Urszulę podczas rocznego pobytu w Beaugency (Francja) w 1897 roku. Głównym celem wyjazdu matki Urszuli do Francji było uzyskanie dyplomu uprawniającego do nauczania języka francuskiego w szkole.

Wykorzystała ten czas również do rozwijania zdolności malarskich. Obraz Serca Jezusowego należy do dość licznego zbioru obrazów, które m. Urszula stworzyła w czasach krakowskich (1886-1907). W Pniewach znajdują się obecnie cztery duże obrazy pędzla św. Urszuli – dwa w głównej kaplicy (wspomniany obraz Serca Jezusowego oraz „Chrystus ukrzyżowany” wg D. Velázqueza przy sarkofagu), jeden obraz Matki Bożej w pokoju pamiątek i duży obraz ze sceną Zwiastowania w auli Domu Matki Założycielki.

Ciekawe jest to, że wszystkie obrazy, choć powstały wiele lat przed założeniem Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, doskonale wpisują się w charyzmat nowej gałęzi urszulańskiej, której założycielką stała się św. Urszula. To, co wtedy malowała – Serce Jezusa, Chrystus konający na krzyżu, miało osiągnąć pełnię znaczenia dopiero po kilku latach, w 1920 roku, kiedy Stolica Apostolska wydała dekret uznający wspólnotę urszulańską w Aalborgu za nowe zgromadzenie zakonne i nadała mu nazwę urszulanki Serca Jezusa Konającego

O duchowości urszulanek Serca Jezusa Konającego – na stronie urszulanki.pl

Zobacz także