20 czerwca 1983 – Beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski beatyfikował matkę Urszulę 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu na Łęgach Dębińskich. Była to pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich. Na to wielkie wydarzenie czekał na Łęgach Dębińskich milion ludzi reprezentujących zarówno archidiecezję poznańską, jak i diecezje gnieźnieńską, chełmińską, gorzowską, koszalińską i włocławską. Podczas uroczystej Mszy Świętej piękne śpiewy wykonały zjednoczone chóry kościelne, liczące ponad dwa tysiące śpiewaków. Wśród składających dary na Ofiarowanie byli również uzdrowieni za wstawiennictwem bł. Urszuli: s. Danuty Pawlak, urszulanka SJK, i Jan Kołodziejski.

W Pniewach tego samego dnia ks. prałat Wawrzyniec Wnuk poświęcił figurę Błogosławionej na dziedzińcu domu macierzystego (wg projektu Adama Graczyka z Poznania) i przewodniczył pierwszej Mszy Świętej ku czci nowej Błogosławionej.

Beatyfikacja matki Urszuli sprawiła, że Pniewy – dom, który w szczególny sposób kojarzy się z Jej życiem i działalnością, zaczęły przyciągać uwagę coraz więcej ludzi. Dom macierzysty Zgromadzenia stał się miejscem pielgrzymkowym – wielu ludzi przyjeżdżało, by zobaczyć to miejsce, które bł. Urszula „stworzyła”, gdzie żyła i pracowała. Ruch pielgrzymkowy wzmógł się jeszcze bardziej, gdy w 1989 roku przywieziono do Pniew i złożono w sarkofagu w kaplicy domu macierzystego relikwie matki Urszuli, to jest Jej zachowane od zniszczenia ciało. Po kanonizacji, która miała miejsce 18 maja 2003 roku w Rzymie, miejsce to dekretem Arcybiskupa Poznańskiego, otrzymało status sanktuarium diecezjalnego.

Na terenie Sanktuarium św. Urszuli pielgrzym może znaleźć pamiątki związane z beatyfikacją matki Urszuli: na dziedzińcu wspomnianą właśnie figurę poświęconą przez ks. prałata Wawrzyńca Wnuka oraz w Domu Matki Założycielki duży obraz przedstawiający matkę Urszulę, który znajdował się przy ołtarzu na Łęgach Dębińskich.

O beatyfikacji jeszcze na stronie urszulańskiej

Wpis Z kroniki na stronie urszulańskiej

O uzdrowieniach za wstawiennictwem św. Urszuli – link do strony urszulańskiej

Zobacz także