ZDERZENIA TEATRALNE SEDNO 2012

Niezwykłym wydarzeniem były młodzieżowe „zderzenia teatralne SEDNO”, zorganizowane przez siostry „z artystyczną duszą”.

Wzięła w nich udział młodzież z Gorzowa Wlkp., Krakowa, Ozorkowa k/ Łodzi, Poznania, Zielonej Góry i Pniew – 89 osób. Uczestnicy byli wykonawcami spektakli i widzami, były występy indywidualne i zespołowe. Oceniał je gość szczególny – p. prof. Wiesław Komasa, który również zaprezentował swoje umiejętności aktorskie, ukazując kunszt i moc wypowiadanego słowa, wzbudzając zachwyt młodych widzów.
Młodzież przygotowała happening – Apokalipsa, w którym – na pniewskim rynku – muzyką, ruchem i słowem – opowiedziała walkę dobra ze złem i ostateczne zwycięstwo Chrystusa, tańcząc i śpiewając: Alleluja!
Każdego dnia towarzyszyła uczestnikom modlitwa, Eucharystia, rozważanie Listu do artystów, Jana Pawła II. Wszystko to składało się na refleksję, że talenty są dane i zadane, że piękno rodzi się w trudzie i zmaganiu, ale przynosi zachwyt i chęć do pracy, że Prawda, Dobro i Piękno zawsze trafiają w sedno poszukiwań człowieka w każdym pokoleniu. Spotkanie „zderzenia teatralne SEDNO” będzie miało swoją kontynuację.

Zobacz także