SEDNO – CHODZENIE PO LINIE

Kolejne, trzecie już Zderzenia Teatralne Sedno, za nami. W dniach od 28 do 30 marca br. dziewięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży pod przewodnictwem pani Wiesławy Klaty uczyła się… chodzenia po linie, czyli wyrażania poprzez działania sceniczne swych życiowych doświadczeń , dylematów, niepokojów, podejmowanych wyborów. Rekwizyty, które towarzyszyły naszym działaniom, to głównie różnego rodzaju liny, sznurki – magia teatru sprawiła, że na scenie stawały się one metaforą i zniewalających człowieka więzów, i więzi dobrych, a także tej najważniejszej, łączącej człowieka z Bogiem. Owocem warsztatowych działań młodych był spektakl, który pniewska publiczność mogła obejrzeć w niedzielę.   s. Danuta S. i s. Bogusława B.

Zdjęcia z warsztatów na Facebooku

Zobacz także