Projekt „Poznaj Polskę”

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, otrzymał wsparcie finansowe na realizację dwóch wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w kwocie 25 648 zł.

1) Wycieczka klas 2A i 2B – Kraków, Oświęcim, 22-25.05.2022 r.

2) Wycieczka klasy 3A – Kraków, Oświęcim, 26-28.05.2022 r.

Zobacz także