Wniebowzięcie Matki Bożej

Święta Urszula w Kronice zapisała pod datą 15 sierpnia 1925 roku:

Bardzo pięknie się ceremonia odbyła. Radość, wesołość w domu. Po obiedzie wszystkie obecne siostry chórowe się fotografowały, ojciec Mieloch fotografował nas – wszystkie śmiejące się. Wesoła kompania!

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest w Pniewach, w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, dniem pełnym radosnych przeżyć. Odbywają się wtedy uroczystości zakonne – pierwsza i wieczysta profesja. W tym roku uroczystości mają szczególny wymiar – odbywają się bowiem w setnym roku istnienia zgromadzenia. Inauguracja roku jubileuszowego z okazji 100-lecia istnienia zgromadzenia miała miejsce 28 lipca 2019 roku, w dniu zakończenia XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia. Nasze myśli kierują się więc często do wydarzeń z przeszłości, a to także po to, by z ufnością móc iść w przyszłość…
Prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych sióstr i w intencji nowych powołań do naszego zgromadzenia, aby urszulańskie dzieła wychowawcze mogły być kontynuowane – przez kolejne 100 lat!

O uroczystościach w 2018 roku – wspomnienia

Zobacz także