Wielkanoc 2020

W tym roku […] posyłam Wam […] najlepsze, najgorętsze życzenia błogosławionego Alleluja.
Wesoło, ufnie naprzód! Pan Jezus Zmartwychwstały
przyniesie Wam pokój, pokój ludziom dobrej woli,
duszom pragnącym wiernie służyć Bogu.
św. Urszula Ledóchowska

Wśród niepokojów i niepewności być obdarowanym pokojem, w smutku i przygnębieniu – radością, w lękach i zrezygnowaniu – nadzieją. Wyjść z ciemności w światło, ze śmierci do życia. To właśnie znaczy spotkać Jezusa Zmartwychwstałego i zaprosić Go do swojej codzienności. To znaczy wyjść Mu naprzeciw i pójść wesoło, ufnie naprzód. Niech czas tegorocznej Wielkanocy będzie ożywieniem wiary w realność Tajemnic Paschalnych w naszym życiu, w prawdziwość zapewnienia, które daje nam na te wielkie dni św. Urszula: Pan Jezus Zmartwychwstały przyniesie Wam pokój. W roku jubileuszu 100-lecia naszego Zgromadzenia zapewniamy o szczególnej modlitwie przy relikwiach Matki Założycielki i wraz z Nią życzymy błogosławionego Alleluja.

siostry urszulanki z Pniew

Zobacz także