W lipcu w Sanktuarium…

W niedzielę, 21 lipca 2019 roku, delegatki zebrane na XVII Kapitule Generalnej Zgromadzenia wybrały członkinie rady, której zadaniem jest wspierać w pracy przełożoną generalną – m. Beatę Mazur. Na stanowisko pierwszej asystentki wybrano s. Teresę Iwan. Kolejne asystentki to: s. Bogumiła Młynarczyk, s. Incoronata Lemmo i s. Danuta Sakowicz. Gratulujemy siostrom wyboru, a wszystkich prosimy o modlitwę za matkę Beatę Mazur i Jej radę.

s. Teresa Iwan – ma 54 lata. W Zgromadzeniu jest od 1984 roku, złożyła pierwszą profesję w 1987 roku, wieczystą w 1992 roku. Pracowała jako katechetka, przez 21 lat na Ukrainie. Była członkinią poprzedniej rady generalnej i przełożoną domu w Warszawie.

s. Bogumiła Młynarczyk – ma 62 lata. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1979 roku. W latach 1983-2018 pracowała w Monachium w bursie IN VIA. Od 2018 roku służy w domu macierzystym w Pniewach.

s. Incoronata Lemmo – ma 68 lat. Jest lekarzem pediatrą. Pierwszą profesję złożyła w 1987 roku. Pracuje w Tanzanii od 1990 roku. Jest przełożoną centrum tanzańskiego od 2011 roku.

s. Danuta Sakowicz – ma 51 lat. Pierwszą profesję złożyła w 1990 roku. Od 30 lat pracuje w katechezie – obecnie w Sieradzu.

***

W sobotę, 20 lipca 2019 roku, w kolejnym dniu trwającej w Pniewach XVII Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia dzielimy się wielką radością. Podczas sesji wyborczej, której przewodniczył delegat ks. abp. Stanisława Gądeckiego, ks. dr Rafał Pajszczyk, wybrano nową, dziewiątą w historii Zgromadzenia, przełożoną generalną – m. Beatę Mazur, wieloletnią przełożoną naszych domów i centrum warszawskiego.

Matka Beata ma 51 lat, pochodzi z Glisna koło Lubniewic w województwie lubuskim. Do naszego Zgromadzenia wstąpiła w 1988 roku. Pierwsze śluby złożyła w Pniewach 15 sierpnia 1990 roku, wieczyste 6 sierpnia 1995 roku. Przez wiele lat pracowała jako katechetka.

Po wyborze jako pierwsze obediencję złożyły siostry delegatki na Kapitułę, następnie – w głównej kaplicy domu macierzystego – siostry wspólnoty pniewskiej. Po uroczystości zaprzysiężenia i wyznaniu wiary matka Beata Mazur powiedziała między innymi: Jestem otwarta na Ducha Świętego i liczę na wspólną drogę, którą Pan Bóg wyznacza dzisiaj, teraz, w tej rzeczywistości, żebyśmy były na dzisiaj, dla współczesnego Kościoła i człowieka. Dziękuję za zaufanie… Idźmy razem, patrzmy w Serce Jezusa, razem ze św. Urszulą i wszystkimi urszulankami, które są w niebie. Bo któż jak Bóg – to mnie podtrzymuje… Kochajmy się wzajemnie, to jest takie ważne, i wspierajmy się na tej wspólnej drodze!

s. Danuta Sakowicz

***

16 lipca 2019

W Pniewach, w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, a zarazem Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki zgromadzenia, od piątku 12 lipca 2019 roku trwają obrady XVII Kapituły Generalnej zgromadzenia. Celem Kapituły jest podsumowanie minionego sześciolecia, wybór nowego zarządu generalnego, refleksja nad stanem duchowym i działalnością zgromadzenia oraz wytyczenie kierunków pracy i zaangażowania, odpowiadających potrzebom Kościoła i współczesnego świata…

Bierze w niej udział 46 sióstr z 9 krajów. Liczna jest delegacja z Tanzanii: 8 sióstr, w tym 7 Tanzanek. Na Kapitułę Generalną nadeszły listy z życzeniami od biskupów diecezji, w których służymy Bogu i ludziom. Sympatyczną formę życzeń i podziękowania za obecność szarych urszulanek na Filipinach wybrał kardynał Luis Antonio Tagle, arcybiskup Manili. W sobotę, niedzielę i poniedziałek uczestniczki Kapituły przeżywały czas skupienia przed dalszymi obradami. Towarzyszył im o. Tomasz Nowak OP. Zgodnie z tradycją trzydniowe skupienie zakończyło się w poniedziałek 15 lipca wieczorem dwugodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. We wtorek 16 lipca Kapituła Generalna wznowiła obrady. Będzie trwała do niedzieli 28 lipca.

Wszystkie siostry oraz przyjaciół szarych urszulanek prosimy o łączność modlitewną.

s. Małgorzata Krupecka

Zobacz także