SEDNO 2015

Już po raz czwarty zapraszamy do Pniew młodzież od klasy III gimnazjum wzwyż na zderzenia teatralne SEDNO – w dniach 20 – 22 marca 2015 roku.

Tegoroczne spotkanie nosi tytuł ZWIĄZANI. Związani czym? Tym, co jest naszą codziennością, czyli relacjami z innymi. Więzi mogą nas wiązać we wspólnotę, dawać poczucie bezpieczeństwa i stwarzać przestrzeń dla rozwoju, mogą też nas krępować i zniewalać. Od czego to zależy? O tym właśnie chcemy porozmawiać.

W ramach SEDNA poszukujemy nowych sposobów ekspresji i kierujemy swoje zaproszenie przede wszystkim do osób, którym bliska jest sztuka, teatr, film. Młodzi ludzie bardzo otwarci są na takie poszukiwania, a mają też sposobność do nauczenia się czegoś o sobie, formułowania pytań czy wniosków, które są wynikiem jakichś działań artystycznych. Współtworzenie jakiegoś rodzaju spektaklu jest także dla nich okazją do odkrywania własnej tożsamości, docenienia talentów innych, ale też tego, że człowiek o wiele więcej może zdziałać z innymi, aniżeli sam. Dlatego warto na SEDNO przyjeżdżać z młodymi ludźmi, którzy dobrze się w takiej pracy czują.

Proponujemy profesjonalne warsztaty teatralne, które poprowadzi p. Wiesława Klata, doświadczony instruktor teatralny i pedagog. Zwieńczeniem naszych działań będzie przedstawienie dla mieszkańców Pniew, które przygotują wszyscy uczestnicy SEDNA.

Zobacz także