Pielgrzymka dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. U. Ledóchowskiej z Nowej Soli

Dziś do Patronki swojej szkoły św. Urszuli zawitała znaczna, bo ponad 100 osobowa grupa dzieci z Nowej Soli wraz ze swoim Panem Dyrektorem i nauczycielami. O godz. 10:30 odbyła się Msza Święta w kaplicy Sanktuarium, a po niej modlitwa przy relikwiach św. Urszuli. Następnie dzieci w mniejszych grupach zostały oprowadzona przez siostry przewodniczki po terenie. Odwiedziły między innym wystawę mówiącą o życiu św. Urszuli oraz jej pokój tzw. „celę zakonną”.
Dziękujemy za Wasz pobyt u św. Urszuli, powierzamy Was Jej wstawiennictwu i zapraszamy ponownie.

Siostry Urszulanki z Domu Macierzystego w Pniewach

Zobacz także