Odpust z okazji jubileuszu 100-lecia

Nasze Zgromadzenie zwróciło się do Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie o możliwość uzyskiwania łask odpustowych z racji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej i dom macierzysty Zgromadzenia w Pniewach są szczególnym miejscem, dlatego też możliwość uzyskania łask odpustowych jest tu szczególna.

Kiedy i jak można uzyskać odpust z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK i domu macierzystego w Pniewach:

  • raz dziennie przez cały 2020 rok poprzez nawiedzenie Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej,
  • pod zwykłymi warunkami (por. niżej) i
  • przez udział w liturgii lub nabożeństwie albo przynajmniej przez oddawanie się przez pewien czas pobożnym rozważaniom, kończąc je wyznaniem wiary, przyzwaniem Najświętszej Dziewicy Maryi, jak również dowolną modlitwą za Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK.

Zwykłymi warunkami uzyskania odpustu z okazji jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK i domu macierzystego w Pniewach są:

  1. Spowiedź św. i trwanie w stanie łaski uświęcającej;
  2. Przyjęcie Komunii św.;
  3. Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego;
  4. Wyzbyć się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet lekkich (jest to raczej stan duszy, a nie jednorazowa czynność do wykonania)

Dla pogłębienia teologii odpustów załączamy tekst przemówienia papieża Jana Pawła II o darze odpustu, wygłoszony podczas Audiencji Generalnej 29 września 1999 roku.

Zobacz także