Nowy Rok 2020

Będzie to wyjątkowy rok dla Sanktuarium św. Urszuli i domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK – ten 2020 rok! Już od lipca 2019 roku trwa rok jubileuszowy z okazji setnej rocznicy założenia Zgromadzenia. W domu macierzystym pierwszą okazją do wspominania wydarzeń sprzed 100 laty będzie dzień 11 lutego – rocznica zakupu posiadłości w Lubocześnicy pod Pniewami, która miała się stać kolebką nowego zgromadzenia urszulańskiego, wspólnoty działającej dotąd na terenie Skandynawii, a wcześniej w Rosji i Finlandii…

Dla wspólnoty urszulańskiej w Aalborgu/Dania rok 1920 był czasem pełnym niepokoju, wszak działały pełną parą oba prowadzone tam dzieła – dom dziecka i szkoła gospodarcza, a zarówno część wspólnoty, jak i oba dzieła po części trzeba było przenieść do nowej siedziby w Polsce…

Rok 2020 będzie więc rokiem z wieloma datami, w które będziemy wspominać wydarzenia sprzed 100 laty – począwszy od 11 lutego, potem 7 czerwca, setną rocznicę zezwolenia Stolicy Świętej na utworzenie nowej gałęzi urszulańskiej, potem 2 sierpnia wyjazd pierwszej grupy sióstr i dzieci z Aalborga i przyjazd ich 8 sierpnia do Pniew, 15 sierpnia rocznicę pierwszej Mszy św. w ubożuchnej, małej kaplicy w Pniewach, 23 września setną rocznicę założenia szkoły gospodarczej w Pniewach i w październiku rocznicę odwiedzin ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, ks. abp. Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i prosimy o wsparcie modlitewne, aby rozpoczęte 100 lat temu dzieło mogło trwać dalej i nie zabrakło rąk do szarourszulańskich dzieł wychowawczych…

Zobacz także