Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Sanktuarium

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w obchody ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, to jest miesiąc październik 2019 roku. Jednocześnie papież Franciszek daje nam wskazówki, jak owocnie przeżyć ten czas, by rzeczywiści stawać się chrześcijanami niosącymi Chrystusa we wszystkie zakątki świata. Możemy to robić poprzez:

  • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – w Eucharystii, w słowie Bożym, w modlitwie osobistej i wspólnotowej,
  • czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
  • pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
  • realizację miłości w formie wspierania dzieł misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

W Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej jak zwykle w październiku zapraszamy na codzienny różaniec o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 18.00 na różaniec misyjny poświęcony misjom i misjonarzom, który będziemy odmawiać w różnych językach. Nasza założycielka, św. Urszula Ledóchowska, mówiła, że najważniejszym zadaniem jest, „Aby innym dać Boga…”. Zachęcone tym słowem chcemy całym sercem odpowiedzieć na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka i towarzyszyć misjom i misjonarzom w dawaniu Boga tym, których spotykają na co dzień.

Homilię papieża Franciszka wygłoszoną podczas nieszporów rozpoczynających Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny można przeczytać TU

Zobacz także