Konkurs o św. Urszuli Ledóchowskiej

Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach oraz Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z Pniew i okolic do udziału w Konkursie plastycznym, multimedialnym oraz wiedzy o Patronce Miasta Pniewy – św. Urszuli Ledóchowskiej.

Konkurs organizowany jest z okazji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli do Pniew.

Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność Urszuli Ledóchowskiej – świętej Patronki Miasta Pniewy, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Polki i Europejki, miłującej wychowawczyni dzieci i młodzieży, gorliwej apostołki dobroci i radości.

Cele konkursu:
* popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i działalności św. Urszuli Ledóchowskiej,
* uwrażliwienie i otwarcie na dostrzeganie świata prawdziwych wartości,
* zachęta do odważnego podążania za dobrem wraz ze wskazaniem Źródła, z którego można czerpać, aby wzrastać i bardziej zaangażować się na rzecz drugiego człowieka – na przykładzie św. Urszuli Ledóchowskiej,
* rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych i poznawczych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działania plastyczne, multimedialne oraz zdobywanie wiedzy.

Uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z regulaminem konkursu (do pobrania poniżej), który zawiera także szczegółowe informacje o grupach wiekowych i terminach złożenia prac oraz rozstrzygnięcia konkursu.

regulamin konkursu – do pobrania

Zobacz także