Koło Przyjaciół św. Urszuli

W następną niedzielę, 11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na Mszę św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, a po niej w auli domu Matki Założycielki, na spotkanie członków Koła Przyjaciół św. Urszuli.

Wszystkim członkom Koła Przyjaciół św. Urszuli przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:

„Pascha Chrystusa jest najlepszą nowiną dla każdego chrześcijanina.” Otwiera ona drogę do Paschy człowieka, który miłując i wybaczając, także może zmartwychwstać. O Zmartwychwstaniu mówić można językiem radości, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia, że jesteśmy w rękach szczęśliwego Boga. Mogę ufać, że będę zbawiony. Mogę mieć nadzieję, mogę się tego spodziewać. A mam ku temu podstawy i ważne racje. Wynikają one z Ewangelii, która odsłania prawdziwe oblicze Chrystusa:
miłosiernego, rozumiejącego ludzi, takiego, któremu mogę bezgranicznie zaufać. Chrystus jest Zbawicielem wszystkich. Może ocalić nawet najbardziej zagubionego człowieka. Jeżeli więc i ja się w życiu zagubię, to mam nadzieję, że On mnie odszuka, że wyprowadzi ze stanu zagubienia. Język Ewangelii jest bardzo konkretny: Dobry Pasterz szuka jednej zagubionej owcy, zostawiając w tym celu 99. Proporcje są paradoksalne, wydawałoby się – nielogiczne. A jednak. Jezus umarł tylko raz – Zmartwychwstaje codziennie, każdego dnia mogę to przeżywać, nie muszę żyć w cieniu śmierci. Grób Jezusa odwiedzany od 2000 tysięcy lat jest pusty, dlatego potrzebna jest nam codzienna cnota wdzięczności. Ona pozwala cieszyć się życiem, dziękować Bogu; za każdą przeżytą noc, że wstaje słońce, budzimy się, wstaje nowy dzień. Czego nam więc jeszcze potrzeba ? Spotkania ze Zmartwychwstałym. „Dopiero odkupiony człowiek, przemieniony łaską Chrystusa jest otwarty na pełnię człowieczeństwa. Im
człowiek jest bardziej Boży, tym jest bardziej ludzki, święci są ludźmi wychylonymi ku pełni człowieczeństwa. Duch Święty otwiera oczy, by człowiek ujrzał siebie w całej prawdzie i w całej pełni. On, który kształtuje
w nas Chrystusa, / czyni nas Chrystokształtnymi! a wszystko to, co w nas nieludzkie, przemienia w ludzkie i sprawia, że rośniemy ku pełni człowieczeństwa, zachwyceni Jezusem z Nazaretu.” o. Wacław Hryniewicz oblat Maryi Niepokalanej Pozwólmy Bogu pisać w naszych sercach, wypisze w nich : miłość, dobro, piękno….. Świętość!

Z całego serca tego życzymy, pozostajemy w bliskości, pamiętamy w modlitwie:
s. Andrzeja
s. Ewa

Zobacz także