Koło Przyjaciół św. Urszuli

Rozważania różańcowe.

Matka Urszula   MODLITWA JEZUSA W OGRODZIE OLIWNYM

1. 0d 6 listopada do 16 listopada

Z ewangelii Łukaszowej : Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Święta Urszula: „ Jezus, miłości Twa jakże jest przezorna w staraniu o innych. Jak powinnam kochać Ciebie słodki Panie, za Twą bezgraniczną dobroć dla mnie, a zarazem jaką ufnością, jakim spokojem dobroć Twa powinna mnie napełniać. Miłość Twoja czuwa nade mną, zna moją słabość i nie doświadczy mnie nad siły”.

„ Nauka to dla mnie – szukać Jezusa dla Jezusa samego, nie dla mojej pociechy i przyjemności. Jak często może zniechęcam się i opuszczam w modlitwie, bo mi ona nie przynosi pociechy, bo mi ciężko się modlić. Jezus, chcę modląc się, szukać Ciebie  dla Ciebie, nie dla własnych korzyści”.

2. Od 17 listopada do 27 listopada

Z ewangelii Łukaszowej :Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?»

Święta Urszula powiada:„Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego…W tych krótkich słowach zawiera się cała przepaść bólu i dobroci.”

„ Obok bólu – dobroć be granic! […] Jezu dobry, jakże ja, nieraz tak ostra wobec małych słabości innych, powinnam od Ciebie uczyć się dobroci, łagodności, wyrozumiałości! […]

„ Obym nigdy miłości Jezusowej nie zdradziła obojętnością, zapomnieniem…

Jezus oddał się sam dobrowolnie w ręce katów. Byłby mógł wyprosić u Ojca legiony anielskie, które by Go obroniły, ale On chce iść na mękę i śmierć, bo nas , bo mnie kocha.

Uczniowie Go opuścili, boją się, nie chcą przy Nim wytrwać w godzinie cierpienia”.

3. od 28 listopada do 3 grudnia

Z ewangelii Janowej: I rzekł do nich: «Kogo szukacie?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem». Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli się i upadli na ziemię. .Powtórnie ich zapytał: «Kogo szukacie?» Oni zaś powiedzieli: «Jezusa z Nazaretu». Jezus odrzekł: «Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!» 

Święta Urszula: „ Kogo szukacie? [..] Ja Jestem…Jezu, gdy do mnie przemawiasz łaską swą, daj, abym nie okazała się krnąbrna wobec jej natchnień, daj, abym się poddała z pokorą i uległością…Daj mi, Jezus, to zrozumienie, bym – nie ze strachu, tylko z miłością dla Twej wielkości – zawsze z należytym uwielbieniem i czcią utrzymywała się w Twej obecności”.

„ Jezu mój, strzeż mnie od zatwardziałości serca, choćby w najdrobniejszych rzeczach, bo kto niewierny jest w małych rzeczach, i w wielkich też niewiernym będzie. A ja chcę, Jezu, dobry, być Tobie wierna zawsze i wszędzie!”

Zobacz także