Ekstremalna Droga Krzyżowa

Urszulańska trasa EDK Lipnica – Pniewy

https://www.edk.org.pl/trasa-szczegoly?routeId=7598

Kolejny rok słyszysz zachętę do wyruszenia na Ekstremalną Drogę Krzyżową i czujesz, że chcesz, ale… Być może zastanawiasz się: czy dam radę? Czy przejście 40 km w nocy i w samotności to nie zbyt dużo? Czy to rozsądne? Czy warto podjąć aż tak wielki wysiłek?
EDK jest wyzwaniem. Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23)
EDK jest czasem zmagania z własnymi słabościami. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie! (Syr 2,1)
EDK jest inspiracją do podjęcia wysiłku zmiany swojego życia w codzienności. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. (Jl 2, 13)
EDK jest czasem spotkania z Jezusem Ukrzyżowanym. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

Zobacz także