„A widział Bóg, że było dobre.” Co? Forum Młodzieży Urszulańskiej w Pniewach!

             My też widziałyśmy, że to Forum było dobre. Dlaczego?

      Było dobre, bo po roku przerwy po raz kolejny zgromadziło przy matczynym sercu św. Urszuli sporą grupę młodych. W tym roku Forum odbyło się w dniach 22 -24 października. Uczestnicy wraz
ze swoimi opiekunami (byli wśród nich kapłani, ks. Tomasz Buliński z Poznania i ks. Sebastian Pytlik
z Gorzowa Wielkopolskiego, były dorosłe już absolwentki naszych forumowych spotkań i oczywiście my, siostry urszulanki) przyjechali do Pniew  z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Poznania, Wrześni, Otorowa i Szamotuł, duża ekipa uczestników to uczniowie naszego szarourszulańskiego LO (to oni zadbali – BRAWO! – o muzyczną oprawę Eucharystii i wspólnych modlitw).

      Było dobre, bo gromadziło nas na modlitwie: różańcowej, eucharystycznej, adoracyjnej. Ojciec Jakub Szymczycha, paulin, który od strony duchowej przewodniczył naszemu spotkaniu, wprowadzał nas w medytację tajemnic  Różańca  i rozważanie Słowa Bożego, danego nam w  liturgii tych dni.  Okazało się, że  mimo specyfiki naszych czasów młodzi potrafią się zatrzymać i wsłuchać.

      Było dobre, bo stało się okazją do odkrywania prawdy fundamentalnej: to Bóg jest Stworzycielem świata, rządzących nim praw i obecnego w nim piękna. Poszukując Bożej prawdy o Stworzeniu młodzi sami byli bardzo kreatywni – i tworząc sceniczne interpretacje pierwszych wersetów Księgi Rodzaju,
i próbując uchwycić w kadrze piękno natury. Chyba nigdy wcześnie nasz urszulański park nie był tak obfotografowany, jak w te dni!

      Było dobre, bo na twarzach uczestników tańczących, rozmawiających, modlących się było wiele uśmiechu i pokoju. Może także nadziei, że się w Pniewach u św. Urszuli duchowo  umocnili i sobie
z różnymi życiowymi problemami bardziej poradzą? Dziękowali, że Forum znowu jest, obiecywali, że za rok przyjadą. Bogu niech będą dzięki, że nas wszystkich takim dobrym czasem obdarował!
                                                                                                                                   s. Bogusława B.

Zobacz także