O, gdybyś znała dar Boży – Rekolekcje dla dziewcząt

“O, GDYBYŚ ZNAŁA DAR BOŻY!” –
mówi Jezus do Samarytanki,
a poprzez nią do Ciebie.
Dar jest już w Tobie.
I Ty jesteś Darem.
Odkryty – staje się szczęściem,
A także Tajemnicą życia.

Zapraszamy Cię do „podsłuchania” kilku rozmów Boga z kobietami Biblii.

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego serdecznie zapraszają na rekolekcje z elementami rozeznawania drogi życia…

Uczestnicy: młodzież żeńska od 17 roku życia

Termin10-15 sierpnia 2016 (środa-poniedziałek), rozpoczęcie o godz.13:00

Zgłoszeniado 5 sierpnia

Kontakt: tel.: 668 313 908 lub 519 152 296; e-mail: eden.usjk@hotmail.com

Adres:

Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1
62-045 Pniewy k/Poznania

Zobacz także