Pokój Wam! – Rekolekcje 30+

“Pokój Wam!” – oznajmia Zmartwychwstały Pan wielokrotnie podczas spotkań z uczniami.
Pokój to dar upragniony – zwiastun uzdrowienia, przemiany serca, pojednania.

Jezus Zmartwychwstały, towarzyszący Ci na Twoich drogach i podczas Twoich codziennych zmagań, pragnie również i Tobie udzielić tego Daru, wprowadzić Cię w głębię swego Słowa i zanurzyć w swojej przebaczającej miłości.

Zapraszamy na kolejne rekolekcje 30+ do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, aby zobaczyć swoje życie w świetle Bożego Słowa i przyjąć dar Jego pokoju. A wszystko w otoczeniu pięknej przyrody i bliskości relikwii św. Urszuli.

Zgłoszenia do 5.05.2019
Miejsce: Pniewy k. Poznania, ul. św. U. Ledóchowskiej 1
Termin: 10.-12.05.2019

Zakwaterowanie: Dom Pielgrzyma – Sanktuarium św. Urszuli
Koszt: dobrowolna ofiara
Początek: 16.30, zakończenie obiadem (ok. 14.00) 

W programie m.in.: Eucharystia, modlitwa, konferencje, grupa dzielenia, spotkanie ze św. Urszulą.

Kontakt:
E-mail: eden.usjk@gmail.com;
Tel. 668 313 908 lub 572 252 986
www.sanktuarium-pniewy.pl
www.urszulanki.pl

Zobacz także