Praca formacyjna na miesiąc wrzesień – Tajemnica Zwiastowania NMP

Instrukcja: Do zastosowania. Należy ją przeczytać uważnie, niczego nie pomijając.

Najpierw pomodlę się do Ducha Świętego prosząc, o dar przyjęcia Bożego Słowa. Potem uważnie, powoli i z wiarą przeczytam wyznaczony fragment Ewangelii. Następnie zaczyna się praca rozumu, woli i serca. Będę zastanawiał się: „co Bóg mówi?” i „co Bóg mówi do mnie?”

Uzupełnię moją refleksję o tekst Matki Urszuli przypadający na dany tydzień.

Dalej prowadząc zamyślenie zapytam się: „Co mam zmienić w moim życiu?”

I staram się to co odkryłem, zastosować w mojej codzienności.

Wszystko zaś zanurzam w ufnej modlitwie, rozważając tajemnicę różańca przypadającą na dany miesiąc.

Medytacje ze św. Urszulą. I tajemnica Zwiastowanie.

Łk 1,26-31.34-35.38

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

 I tydzień . 5 – 11 września

Słowa Matki Urszuli: „ Maryjo, wiara Twoja jest wielka, prosta i głęboka, daj, abym mogła wierzyć silnie, tak jak Ty… Gdybym wszędzie widziała Pana, przestałabym narzekać na małe nieprzyjemności, niewygody, trafiające się codziennie w naszym życiu, nie byłoby upadku w trudnościach, opieszałości w pracy, niepokoju w niebezpieczeństwach…Jeżeli we wszystkim widzimy Boga, to wszystko też będzie dla nas dobre, słodkie, miłe, godne uwielbienia. Ale by tak się stało, muszę w mej duszy wzmocnić żywą wiarę…

 II tydzień . 12 – 18 września

Słowa Maki Urszuli: „ Jestem służebnicą mego Pana, więc cicho i pokornie zastosuję się do każdego objawu Jego woli, do każdego Jego rozporządzenia…Pokora moja względem Boga musi się więc objawiać w cichym przyjmowaniu wszystkiego z ręki Ojca Niebieskiego, a mego Pana, bez względu na to, czy to dla mnie jest miłe, czy nie…

 III tydzień. 19 -25 września

Słowa Matki Urszuli: „ Przypatrzę się Tobie, o Panno, pogrążonej w modlitwie w cichym, biednym, nazaretańskim domku. Jak gorąca jest Twoja modlitwa!…Zapominasz o ziemi, dusza Twa, złączona z Bogiem, gubi się w Nim. Cudna jest taka modlitwa…

 IV tydzień. 26 września – 2 października

Słowa Matki Urszuli: „ Anioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Bożą, ale nie oznajmia Jej, jakie koleje życia Ją czekają, jak życie Jej się ułoży…Wszystko to zostaje tajemnicą dla Maryi. A Ona o nic się nie pyta, przyjmuje tę nieznaną sobie wolę Bożą i jedną ma odpowiedź na wołanie Pana: Fiat…Niech mi się stanie…Raz wypowiedziała je ustami, a niezliczone razy powtarzała sercem, duszą i czynem…Wielka to rzecz umieć pozbyć się swojej woli, łącząc ją zawsze i wszędzie z wolą Bożą!…A ja jeszcze tyle się trapię, frasuję, niepokoję, boję się tego, owego, ile może bezsennych nocy spędzam na przewidywaniu jakiejś klęski, jakiegoś nieszczęścia – dlaczego?…Wiem, że ona ( wola Boża ) jest dla mnie najlepsza, najsłodsza, najlitościwsza, przyjmuję ją, jak Tyś ją przyjęła, Matko moja, z pokornym fiat, z ufnością bez granic…

Zobacz także