W związku z epidemią

W związku z  wprowadzonymi przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej nowymi zasadami bezpieczeństwa (m.in. tą, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę) oraz regulacjami podanymi w komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego informujemy, że:

  1. Dla osób z zewnątrz pragnących przyjść na indywidualną modlitwę nasza zakonna kaplica będzie otwarta w tygodniu od 8.30 do 11.30 oraz od 15.00 do 16.30. Natomiast w niedzielę od 11.30 do 15.30.
  2. We Mszy Świętej o godzinie 17.00 (w czwartki 19.00) może uczestniczyć tylko 5 osób. Możliwość wejścia na Mszę św. (tylko przez zakrystię) w tygodniu od godz. 16.40 (w czwartki od 18.40), natomiast w niedziele od 7.45 i 10.00.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dekretu ks. abp. Stanisława Gądeckiego o dyspensach z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi krzyżowej są odwołane.

Zachęcamy także do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Z dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z 24.03.2020 odnośnie udzielania sakramentu pojednania i pokuty:

„a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź”.

W związku z powyższym nie będzie stałego dyżuru kapłana w konfesjonale. Jest możliwość umówienia się na spowiedź na furcie lub telefonicznie (tel. 516 060 297).

Komunikat Episkopatu z 24 marca 2020 roku o uczestnictwie we Mszy św.

Orędzie ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszone 14 marca 2020 roku

Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi informacjami na stronie Konferencji Episkopatu.

Zobacz także