W Tygodniu Modlitw o Powołania

W Tygodniu Modlitw o Powołania, który rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza, prosimy o włączenie się w tę modlitwę – o nowe powołania do służby Bogu i człowiekowi, o powołania zakonne, kapłańskie i misyjne. W 2018 roku Dzień i Tydzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty piąty, tym razem pod hasłem „Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana”. Dobrą nowiną, którą chce na nowo głosić ten 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, to celowość naszego życia na tym świecie: Nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości ani pociągani serią chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania! – pisze Ojciec Święty w Orędziu.

Jak usłyszeć Boże powołanie w świecie, które jest zgiełkliwe, szybkie i często chaotyczne? Ważne jest, by nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i życie, podejmować życiowe decyzje po rozeznaniu duchowym, czyli w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, i w końcu żyć jak Jezus, czyli „dziś”. „Dziś” to znaczy też podejmowanie ryzyka wyboru. Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest dla teraźniejszości! I każdy z nas jest powołany – do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w posłudze święceń czy do życia w szczególnej konsekracji – aby stać się świadkiem Pana, tu i teraz.

cały tekst Orędzia

Na ilustracji do tego artykułu widać św. Urszulę z uczennicami w Skandynawii. Słowa wyrażają modlitwę św. Urszuli, a jednocześnie są życzeniem dla młodych ludzi, by zechcieli z odwagą i ufnością iść drogą, którą Dobry Pasterz im proponuje. Tylko tak rozpoczęte już Boże dzieła, także naszego urszulańskiego wychowania i nauczania, mogą być kontynuowane i służyć przyszłym pokoleniom!

Zobacz także