Uroczystość św. Józefa – w archidiecezji i u urszulanek

W niedzielę, 18 marca 2018, archidiecezja poznańska przeżywa szczególną uroczystość. W przededniu uroczystości św. Józefa, abp Stanisław Gądecki dokona aktu zawierzenia archidiecezji św. Józefowi, patronowi Kościoła. Uroczystość odbywa się w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu.

Święty Józef jest szczególnie bliski naszej szarourszulańskiej duchowości – jest także patronem naszego Zgromadzenia. Święta Urszula poświęciła Opiekunowi Świętej Rodziny wiele rozmyślań, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, podkreślając męstwo, wierność, troskliwość, miłość i pokorę św. Józefa. Poniżej przytaczamy fragment rozmyślań na uroczystość św. Józefa:

Przypatrzę się świętemu Józefowi podczas tej pielgrzymki do Jerozolimy z Maryją i Jezusem. Z jaką troskliwością i miłością czuwa nad Nimi, jaką otacza Ich opieką i jak stara się oddalić od Nich każdą przykrość. Może w nocy, gdy Maryja i przy Niej Boże Dziecię śpią spokojnie, czy to w gospodzie, czy pod jakimś drzewem niedaleko drogi, święty Józef czuwa, aby broń Boże, nic złego nie spotkało tych dwóch najświętszych istot na ziemi, tych skarbów, które Bóg sam mu powierzył? I za to od nas należy się świętemu Józefowi wdzięczność i miłość. Czy też o tym myślę? Czy tak serdecznie kocham świętego Józefa i czy staram się korzystać z opieki, którą on otacza dusze wierne, oddane Jezusowi i Maryi? A ja tej opieki tak bardzo potrzebuję, więc muszę o nią prosić, muszę często, codziennie oddawać się pod opiekę świętego Józefa i starać się naśladować jego cnoty. Muszę być wierną czcicielką tego świętego Patrona.

O Opiekunie Najświętszej Rodziny, patrz, dziś, w święto twoje, na nowo uciekam się pod twoją opiekę, tobie się oddaję. Strzeż mnie, broń mnie i uproś coraz gorętszą miłość ku Jezusowi i Maryi.

O akcie zawierzenia archidiecezji św. Józefowi

Wspomnienie obecności obrazu św. Józefa w Sanktuarium św. Urszuli – dokładnie rok temu

O św. Józefie jako patronie naszego Zgromadzenia

Zobacz także