Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek, 8 grudnia 2017, zapraszamy wszystkich do wspólnego – z chórem Promyki Słoneczne – śpiewania Akatystu ku czci Matki Bożej po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00.

Z Rozmyślań św. Urszuli na dzień 7 grudnia

Niepokalana, nienaruszona i czysta jesteś, o Maryjo. Ty, któraś się stała bramą jaśniejącą nieba, o Matko święta, przyjmij pokorne modły Twych dzieci! Przed tym cudownym świętem Twoim, o Matko jedyna, chcę przygotować moje serce do chwalenia Ciebie przez wpatrywanie się w cudowną Twoją piękność! Kościół święty w zachwycie miłości woła do Ciebie: Niepokalana, nienaruszona, czysta jesteś, Maryjo! I ja, nędzne, małe, grzeszne stworzenie, łączę swój głos z głosem Kościoła i całe moje jestestwo cieszy się Twą wielkością, Matko moja!

Zobacz także