Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Z okazji uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przytaczamy rozważanie matki Urszuli na temat wezwania „Królowo Korony Polskiej”:

Królowo Ojczyzny naszej, roztaczaj opiekę nad Twoim krajem! „Ty, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”, nie zapominaj nigdy, żeśmy ludem Twoim, że naród Twój, choć zgrzeszył, choć od Boga się oddalił, jednak nigdy się nie wyrzekł miłości ku Tobie. Imię Twoje jest nam tarczą, różaniec Twój naszą bronią, Godzinki Twoje naszą radością, miłość ku Tobie naszą siłą. Ty nas znasz, o Maryjo, znasz nasze wady, nasze słabe strony, wiesz, co dla nas jest niebezpieczeństwem. Matko, strzeż lud Twój od niezgody, od waśni i kłótni, strzeż od pychy, od ambicji, która do niezgody prowadzi.

A nam daj siłę, abyśmy to, o co dla narodu naszego prosimy, w życiu naszym w czyn wprowadzały. Daj nam żyć w zgodzie ze wszystkimi, którzy nas otaczają, daj nam utrzymać zgodę wśród nas, choćby kosztem naszej miłości własnej, daj, by każda z nas starała się być w swym środowisku aniołem pokoju przez swą ustępliwość, miłość, usłużność i głęboką pokorę. Z miłości ku Tobie, o Królowo nasza, z miłości ku naszej Polsce chcemy roztaczać wokoło siebie święty pokój Boży.

Na terenie Sanktuarium można znaleźć kilka wizerunków Matki Bożej:

Zobacz także