Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Żyję tak blisko Jezusa, pod jednym z Nim dachem. On do mnie należy, a ja do Niego, bom dla Niego stworzona. Mogę z Jezusem tak blisko obcować, On chce być mi towarzyszem mego życia i moim przyjacielem. Więcej jeszcze, On chce być mym pokarmem, mą siłą, abym umiała odrywać się od ziemi, wznosić się coraz wyżej ku niebu.
Z Rozmyślań św. Urszuli

W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego dziękujemy za modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia. Dziękujemy za wszelkie otrzymane łaski, za gesty życzliwości i za wsparcie naszej szarourszulańskiej działalności, także misyjnej. Tu w Pniewach, w kolebce naszego Zgromadzenia, która razem z nim w 2020 roku będzie obchodziła 100-lecie założenia, zwracamy się w tym dniu do Wszystkich z wielką prośbą o włączenie się w intensywną modlitwę o nowe powołania, aby nie brakowało robotników w winnicy Pana

O uroczystościach zakonnych w sierpniu 2017 roku – wspomnienia słowne i wizualne…

Zobacz także