Październik – miesiąc różańca

W październiku zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w kaplicy Sanktuarium. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie i niedziele o g. 18.00, w soboty, czwartek i pierwszy piątek o g. 19.00.

W sobotę, 7 października, zapraszamy dodatkowo na modlitwę różańcową o g. 14.00. Łączymy się z całą Polską w inicjatywie Różaniec do granic, odmawiając cztery części różańca w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie. Nawiązujemy także do  100. rocznicy objawień w Fatimie – Matka Boża błagała wtedy: Odmawiajcie różaniec, aby uprosić pokój dla świata.

Zob. także ogłoszenia z kaplicy

Zobacz także