Nabożeństwo majowe

Matka moja – Królową, słowo Jej wszechpotężne u Boskiego Syna. Jakie to źródło ufności dla mej biednej duszy. Matka moja taka potężna – czego miałabym się bać? Choćby horyzont mego życia był ciemny, choćby czarne chmury na nim się piętrzyły, do Matki mojej mogę się uciekać i wiem, że Ona mnie nie opuści, nie wzgardzi mą prośbą; wiem, że nędza moja Ją wzruszy. Wierzę, że Matka moja nie zostawi mnie bez pomocy. Dlatego chcę ufać bez granic – Maryja dopomoże. Z Rozmyślań św. Urszuli

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na nabożeństwach majowych w kaplicy Sanktuarium – w dni powszednie o 19.00, w niedziele i uroczystości o 18.00.

Zobacz także