Nabożeństwo ekumeniczne 2018

Tegoroczny TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN przebiegał pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Nabożeństwo w kaplicy Sanktuarium św. Urszuli miało miejsce właściwie już po oficjalnych obchodach tego wydarzenia, to jest w piątek, 26 stycznia 2018 roku. Nabożeństwo zgromadziło przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich – Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego – reprezentowanego przez ks. superintendenta Jana Ostryka, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którego przedstawicielem był ks. wikariusz Marcin Liberacki, Kościoła Polskokatolickiego reprezentowanego przez ks. Mariusza Gałkowskiego, i Kościoła Rzymskokatolickiego – z ramienia Poznańskiej Grupy Ekumenicznej reprezentował go ks. Tomasz Siuda. Byli obecni bracia franciszkanie z Wronek, proboszczowie obu pniewskich parafii – ks. Włodzimierz Jackiewicz i ks. Marek Szukalski, który – już tradycyjnie – prowadził nabożeństwo, oraz gospodarze miejsca – ks. kapelan Wojciech Silski, o. Maciej Michalski OMI i siostry urszulanki. Do wspólnej modlitwy o dar jedności włączyło się w tym roku jeszcze więcej wiernych świeckich, czyli mieszkańcy Pniew.

Teksty nabożeństw celebrowanych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na całym świecie zostały przygotowane przez chrześcijańskie Kościoły karaibskie. Jak mówił we wprowadzeniu ks. Marek Szukalski, historia chrześcijaństwa na tym terenie zawiera paradoks. Z jednej strony Biblia stanowiła dla kolonizatorów pretekst do podporządkowania rodzimych mieszkańców tych ziem i szerzenia niewolnictwa, z drugiej strony, stała się źródłem pociechy i wyzwolenia dla wielu, którzy cierpieli ucisk i byli wyzyskiwani. Dzisiaj Biblia nadal pozostaje źródłem pociechy i nadziei, inspirując karaibskich chrześcijan do zmiany uwarunkowań, które zagrażają ludzkiej godności i jakości życia. Gdy spadają żelazne łańcuchy zniewolenia, wyłania się nowa więź miłości i jedności, o którą modlą się wszystkie chrześcijańskie wspólnoty.

Liturgia słowa wprowadziła nas w zagadnienie wyzwalającej mocy słowa Bożego – kantyk Mojżesza i Miriam z Księgi Wyjścia (15,1-21), Psalm 118, List do Rzymian 8, 12-27, który zapewnił nas o naszym dziecięctwie Bożym, oraz Ewangelia o wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,21-43). Nawiązując do bogatej treści czytań, ks. Jan Ostryk skierował do nas piękne jak zawsze i poruszające kazanie, które udostępniamy tu w całości do odsłuchania. Jest to świadectwo Księdza o uzdrowieniu własnej córki, mówiące o sile modlitwy, o istocie naszej chrześcijańskiej tożsamości. Powiedział między innymi:

Ty i ja jesteśmy dziećmi Boga. Jak dumni jesteśmy z takiego Rodzica. Nie zarozumiali, ale szczęśliwi i dumni, że możemy mówić «Abba, Ojcze».

Różnimy się i to jest ból, że się różnimy. Ale przecież nawet w rodzinie krwi jest różnica zdań. Ważne jest, aby w rodzinie była miłość, bo przecież Pan mnie wyzwolił. Jemu cześć i chwała!

Zachęcamy do wysłuchania kazania!

Zobacz także