Na rok 2018

Słowa na obrazku pochodzą z artykułu w Dzwonku św. Olafa. Są to życzenia św. Urszuli dla czytelników na 1926 rok. Oto dłuższy fragment tego tekstu:

Gdybyśmy mieli silną wiarę, taką wiarę, co nie tylko wierzy, ale z pewnością wie, że Pan nie opuści, bylebyśmy prosili gorąco, ufnie i wytrwale, cuda ujrzelibyśmy – cuda łaski, miłości, miłosierdzia tego Jezusa, który nas więcej kocha, aniżeli my Go kochamy, który chce naszego dobra więcej, goręcej, szczerzej, aniżeli my go chcemy. Ufności nam potrzeba, tej ufności dziecięcej, która serce napełnia pogodą i spokojem, i która z serca wydobywa tę modlitwę wiary, przenoszącą góry.

Gdybyśmy lepiej znali Ewangelię, to byśmy zrozumieli, że wobec tych obietnic, które Jezus tak często powtarza wierzyć musimy, że On nas wysłucha, musimy ufać, bo On tego chce. Przypomnijmy sobie te tak uspokajające słowa Boskiego Mistrza: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. (Mt 7, 7). „Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje”. (Łk 11, 10). „Jeśli więc wy, choć  źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”. (Mt 7, 11). „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 14). „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni” (J 15, 7). „Do tej pory o nic nie prosiliście w imię mój: Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 24 ).  „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” (Łk 18, 7).

Przeczytajmy te zdania, a potem powiedzmy sobie, czy godzi się trwać w nieufności,  czy nie lepiej, święciej, rozsądniej rzucać się z ufnością w objęcia dobrego Mistrza o Sercu tak kochającym, Jemu powierzać nasze troski, niepokoje, trudności; modlitwą, ufnością wypraszać sobie to, czego nam potrzeba?

Wesoło naprzód – Pan Jezus krzywdy nam nie zrobi!  Módlmy się i ufajmy – a rok 1926 będzie dla nas błogosławionym i łaski pełnym!

Niech te słowa, choć sprzed 90 laty, będą również dla nas zachętą.

Życzymy błogosławionego, dobrego roku 2018!

Zobacz także