Lato w Sanktuarium

W miesiącach wakacyjnych w Sanktuarium życie płynie nieco inaczej, choć ruch pielgrzymkowy właściwie nie ustaje. Przedszkole działa na mniejszych obrotach, w szkole zaległa cisza – młodzież jest na wakacjach. W tym czasie uwydatnia się inny rys domu macierzystego Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego, mianowicie jego rola jako dom formacyjny. Wyczekujemy sierpniowe uroczystości zakonne – obłóczyny i śluby wieczyste. Wtedy w centrum uwagi będzie się znajdowała młodzież zakonna. Już teraz w Pniewach przygotowuje się pięć sióstr juniorystek do złożenia profesji wieczystej w dniu 15 sierpnia.

W lipcu odbywają się też rekolekcje i spotkania szkoleniowe sióstr różnych grup „zawodowych” – sióstr wychowawczyń, katechetek, przełożonych. Biorą w nich udział nie tylko siostry pracujące w Polsce, ale przyjeżdżają także siostry posługujące poza granicami kraju. Dla wszystkich jest to czas odnowienia duchowych więzi ze Zgromadzeniem, ze św. Urszulą, która tu w szczególny sposób otacza swoje córki macierzyńską, duchową opieką…

Zobacz także