1 marca 1989 – Państwo oddaje Zgromadzeniu budynek szkoły

W trosce o wychowanie religijne i społeczne młodzieży żeńskiej matka Urszula Ledóchowska we wrześniu 1920 roku, zaraz po osiedleniu się wspólnoty sióstr i dzieci z domu dziecka, zorganizowała w Pniewach Szkołę Gospodarczą, a przy niej internat dla młodzieży zamiejscowej.

Druga wojna światowa przerwała działalność szkoły. W styczniu 1945 roku, po wyzwoleniu Pniew, siostry wznowiły zajęcia dydaktyczne, otwierając Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym i Liceum Gospodarcze oraz prowadząc kursy nauczycielskie. Na początku lat pięćdziesiątych, z powodu restrykcyjnych działań władz oświatowych, siostry mogły prowadzić jedynie Zasadniczą Szkołę Zawodową. Po wieloletnich staraniach dopiero w 1957 roku udało się otworzyć Technikum Gospodarcze.

W lipcu 1962 roku szkoła została upaństwowiona i wraz z internatem przejęta przez władze miejscowe. Teren szkoły odgrodzono murem od reszty posiadłości urszulańskiej. Zwrot budynków nastąpił stopniowo. W kwietniu 1982 roku zwrócono Zgromadzeniu budynek byłego internatu szkoły – dom św. Anieli, który jednak był w takim stanie, że nadawał się tylko do rozbiórki. Rozpoczęto zaraz budowę nowego domu, który miał pełnić już inne zadanie niż poprzedni – przeznaczono go dla pielgrzymów, gdyż w związku z beatyfikacją matki Urszuli w 1983 roku i coraz większym zainteresowaniem miejscem Jej działalności coraz bardziej wzmagał się także ruch pielgrzymkowy. Dopiero w nowej sytuacji polityczno-społecznej państwo oddało Zgromadzeniu budynek szkoły – 1 marca 1989 roku. Przystąpiono natychmiast do przeprowadzenia potrzebnych remontów. Oficjalne pozwolenie MEN na reaktywowanie szkoły przyszło w listopadzie 1989. We wrześniu 1990 roku szkoła podjęła swoją działalność jako Prywatne Technikum Gospodarcze.

O upaństwowieniu szkoły w 1962 roku – artykuł na stronie Zgromadzenia
strona internetowa szkoły

Zobacz także